Nasza oferta

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą przedstawioną w 3 kolejnych etapach.

1. DOBÓR NAGŁOŚNIENIA


Odpowiedni system nagłaśniający dla danego obiektu każdorazowo dobieramy indywidualnie po wcześniejszym zapoznaniu się z obiektem, warunkami akustycznymi oraz wymaganiami inwestora.2. MONTAŻ


Montaż nagłośnienia na obiekcie w zależności od jego rodzaju, ustalamy na podstawie dokumentacji projektowej, zdjęciowej, bądź wizji lokalnej po czym przedstawiamy do akceptacji inwestora lub osoby zarządzającej obiektem.
Nagłośnienie montujemy na istniejącej instalacji bądź wykonujemy nową. Jeżeli budykek jest już wykończony i oddany do użytku, przewody prowadzimy w korytkach kablowych w możliwie najmniej widoczny sposób mając na uwadze estetykę danego wnętrza. W budynkach surowych lub remontowanych wszelkie przewody układamy w ścianach pod tynkiem.

3. SZKOLENIE


Oferowane przez nas systemy nagłośnieniowe są bardzo intuicyjne i proste w obsłudze, jednak na zakończenie prac montażowych zawsze przeprowadzamy krótkie szkolenie osoby/osób wyznaczonych przez inwestora do obsługi sprzętu.
 

nagłośnienie w hali sportowej nagłośnienie boiska sportowego nagłośnienie w szkole nagłośnienie w sklepie nagłośnienie w klubie, pubie, barze